Left arrow
Celý seznam pojmů

Běžné pojistné

Částka, kterou platíte za jedno pojistné období. Může to být měsíc, čtvrtletí, půlrok nebo rok. Vaše běžné pojistné je vždy napsané v pojistné smlouvě, kterou jste si na začátku sjednali.

Righ arrow