Left arrow
Celý seznam pojmů

Čekací doba

Ochranná lhůta pro pojišťovnu na začátku pojištění. Pokud v čekací době vznikne pojistná událost, pojišťovna za ni nic nevyplatí. Čekací dobu najdete v každých pojistných podmínkách a její délka se u jednotlivých rizik může výrazně lišit.

Righ arrow