Left arrow
Celý seznam pojmů

Oprávněná osoba

Ten, kdo dostane peníze (pojistné plnění), pokud se něco stane. Nejčastěji je to přímo pojištěný. U pojištění smrti to bývá jeho partner, partnerka nebo rodina. Oprávněná osoba ale může být i člověk, kterému jste způsobili škodu, hrazenou například z povinného ručení.

Righ arrow