Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojištěný

Ten, kdo má pojištěné zdraví, život, příjem nebo majetek. Když si pojištění sjednáte pro sebe, jste zároveň pojištěný i pojistník. Když ale sjednáte třeba úrazové pojištění pro syna, syn je pojištěný a vy jste pojistník.

Righ arrow