Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistka

Když uzavřete pojistnou smlouvu, dostanete od pojišťovny písemné potvrzení – pojistku. Obsahuje číslo smlouvy, údaje o pojišťovně i pojištěném a informace o samotném pojištění. Konkrétně dobu jeho trvání, pojistné částky a rizika, výši pojistného.

Righ arrow