Left arrow
Celý seznam pojmů

Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu definují, nakolik je vaše tělo po úrazu nenávratně poškozené a nakolik vás toto poškození v životě omezuje. Každá pojišťovna pro trvalé následky úrazu vytváří vlastní tabulky, které stanovují procento poškození pro úrazy každé části těla. Podle toho se určuje plnění.

Righ arrow