Mutumutu

Nezávazně spočítat pojištění
Mobile menu

Jak vyzrát na zrušení životního pojištění a jak elegantně přejít na nové

Čtení na 9 min

Jak vyzrát na zrušení životního pojištění a jak elegantně přejít na nové

… a žili spolu až navěky. Takhle nekončí jen pohádky, ale pro řadu lidí i jejich story s životním pojištěním. Což je fajn, pokud jste spokojeni, ale horší, když vám už pojistka nevyhovuje. Co musíte vědět předtím, než se rozhodnete pro zrušení životního pojištění?

Mít životní pojištění je skvělá volba. Znamená to, že myslíte na zadní vrátka i na své blízké. Životko by pak mělo myslet v první řadě na vás – ne na pojišťovacího poradce a jeho provizi. Což ještě před pár lety byla norma. Abyste si pojištění sjednali, museli jste se scházet s pojišťovákem nebo s poradcem v bance.

Dnes už má za sebou pojišťovací odvětví dost velké inovace. Všechno si sjednáte jednoduše, online, za pár minut. Takže když se ocitnete v situaci, kdy je výhodné staré životní pojištění zrušit, to nové můžete mít raz dva. A hlavně podle sebe.

Jenže co se starou pojistkou?

Změna je život a vaše pojištění by se tomu mělo přizpůsobit. Podle výzkumu ČAP je nejčastějším důvodem pro změnu pojišťovny navýšení pojistného nebo nespokojenost s tím, jak pojišťovna řešila konkrétní pojistnou událost. Přitom nejčastější životní situace, které by měly být důvodem ke změně vašeho životního pojištění, jsou zvýšení příjmu, nové finanční závazky, svatba, společná hypotéka nebo nové přírůstky do rodiny. 

Pokud se vaše životko na tyto změny nezvládne rychle a jednoduše reagovat, je načase se s ním rozloučit. Ale ještě předtím, než se tomu starému rozhodnete dát vale a zkusit to jinak a jinde, věnujte pozornost několika důležitým věcem.

Čekací doba

Každé životní pojištění má na počátku takzvanou čekací dobu, během které vám nevzniká nárok na plnění. Prakticky to znamená, že když starou pojistku předčasně ukončíte a jinde si sjednáte novou, nebudete nějaký čas kryti. Kdyby se vám náhodou zrovna v tom období něco stalo, nikdo vám nic nevyplatí.

S výpovědí životního pojištění klidně počkejte

Nejlepší je sjednat si nové pojištění, ale se zrušením toho starého si dát na čas. Počkejte minimálně do chvíle, kdy uplyne čekací doba u toho nového. Obecně nijak nevadí, když budete mít dvě nebo i víc životních pojištění naráz. Váš život má nevyčíslitelnou hodnotu, proto je možné pojistit se i několikanásobně. Když zrovna nebudete v „čekačce“, máte nárok na plnění z obou nebo všech pojistek. Tohle ovšem neplatí například u pojištění auta nebo domu.

Prodělané nemoci

Nové pojištění nemusí krýt nemoci, které jste již prodělali, byly vám diagnostikovány, nebo se dokonce jen projevily jejich symptomy. Máte-li takovou nemoc ve zdravotní dokumentaci a chcete-li ji mít pojištěnou, doporučujeme to provést následovně. Starou pojistku nerušte. Krytí ale upravte tak, aby vám vyplatili pojistné plnění právě v případě této nemoci. Ostatní rizika ukončete nebo pojistné částky snižte na minimum.

U nové pojistky si pak můžete podle svých preferencí nastavit vše podstatné. Co by to mělo být? Pokud jde o Mutumutu, máme v tom jasno: hlavní je se pojistit pro případ pracovní neschopnosti, invalidity a smrti.

Limit na pojistnou částku

Tohle je důležité, pokud máte na krku hypotéku nebo splácíte úvěry. Je nutné si pohlídat, že je pojistná částka pokryje. Nemusí to tak být vždycky, protože pojišťovny mívají interní limit na maximální částku pro jednoho pojištěného. Jsou-li vaše závazky vyšší, vyplatí se vám, když si necháte starou i novou pojistku.

Daňově uznatelné pojištění

Máte životní pojistku, na kterou uplatňujete daňové úlevy? Když ji ukončíte před šedesátým rokem života, musíte státu zpětně uhradit nezaplacenou daň. Říká se tomu dodanění a týká se to zaměstnanců i OSVČ.

Fakt to chci ukončit. Co teď?

Všechno jste zvážili a rozhodli jste se, že staré pojištění přece jenom ukončíte? Je několik možností, kdy a jak zrušit životní pojištění; roztrhat ani zapálit smlouvu fakt nestačí. Možností máte víc podle toho, v jaké situaci zrovna jste.

Vždy jsou možnosti jak vyzrát na "únik" ze zle nastavené smlouvy.
Vždy jsou možnosti jak vyzrát na „únik“ ze zle nastavené smlouvy.

Šest týdnů před výročím smlouvy

Výročí se svou smlouvou „slavíte“ každý rok v den, kdy jste si pojištění sjednali. A kdo by se rozcházel na výročí? Myslete na to včas, protože písemnou výpověď je potřeba do pojišťovny zaslat minimálně šest týdnů před tímto dnem. Může to být i dřív, ale v každém případě pojištění reálně skončí den před vaším jubileem.

Do dvou měsíců od sjednání

Je možné, že jste si pojištění sjednali teprve nedávno, ale už víte, že s ním nejste spokojeni. Vypovědět smlouvu můžete do dvou měsíců ode dne, kdy jste ji uzavřeli. V den, kdy výpověď dorazí do pojišťovny, začne běžet osmidenní výpovědní lhůta. Až uplyne, pojištění zanikne. Pojišťovna by vám pak měla vrátit část pojistného.

Do tří měsíců od oznámení pojistné události

I v tomto období můžete pojišťovně zaslat výpověď, třeba proto, že nejste spokojeni s tím, jak událost řeší. V den, kdy od vás pojišťovna výpověď dostane, začne plynout výpovědní lhůta – ta tentokrát trvá jeden měsíc. Po jejím uplynutí pojištění zaniká. I po výpovědi máte stále nárok na pojistné plnění za nahlášenou událost. 

Odstoupením od smlouvy

To můžete udělat jen v případě, kdy zjistíte, že vám pojišťovna nebo její zástupce poskytli nepravdivé nebo neúplné údaje ohledně vašeho pojištění. Ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. Máte na to dva měsíce ode dne, kdy jste tuhle skutečnost zjistili. Pak vám právo na odstoupení smlouvy zaniká.

Dohodou

V Česku spíš rarita, ale taky to někdy jde. U Mutumutu například můžete odstoupit kdykoli a bez udání důvodu. Pokud to i vaše pojištění umožňuje, můžete se s pojišťovnou zkusit na ukončení smlouvy individuálně dohodnout. V dohodě určíte okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků. Ukončení vám pojišťovna musí potvrdit.

Nezaplacením pojistného

Neplatit pojistné je taky cesta, ale rozhodně ji nedoporučujeme. Pojišťovna vám nejspíš pošle upomínku, ve které stanoví, do kdy je nutné pojistné (nebo jeho část) zaplatit. Jinak pojištění zanikne. Když v té době nic nezaplatíte, říká se tomu marné uplynutí lhůty a pojišťovna vám smlouvu ukončí.

Jenže! Budete muset doplatit pojistné za celou dobu až do ukončení, a hlavně po vás pojišťovna může chtít, abyste uhradili další náklady spojené s vymáháním dluhu. Není to tedy ani nejelegantnější, ani nejlevnější volba. Navíc to zrovna nepřidá vaší reputaci.

Alternativy ke zrušení životního pojištění

Se starým životním pojištěním se nechcete rozloučit úplně? Můžete k tomu mít spoustu důvodů, navíc ne vždy je výhodné jej předčasně ukončit. Obzvlášť když využíváte daňových odpočtů, příspěvků od zaměstnavatele nebo když máte pojištění se spořením. Místo toho můžete zkusit tyto alternativy.

Alternativy ke zrušení životního pojištění
Jaké jsou alternativy ke zrušení životního pojištění?

Zrušte všechna připojištění

Zkontrolujte, co všechno máte pojištěno. Je totiž možné, že vám pojišťovací agent k základnímu pojištění doporučil „nepostradatelné“ dopojištění, jako například pojištění hospitalizace, bolestné a další pojišťovácké pozlátko.

U každého takového rizika reálně zvažte, zda situaci zvládnete i bez něj. Například pokud si zlomíte malíček na levé ruce, ale budete schopni dál pracovat, bolestné vaši finanční situaci nevylepší. Zato pojistné, které za toto riziko platíte, se vám jistě bude hodit jinde.

Nejdůležitější je mít pojištění pro případ invalidity, výpadku příjmu a samozřejmě úmrtí.  Vše ostatní už jsou většinou peníze do kapes pojišťovnám.

Snižte měsíční platby

Další možností je snížit pojistné, které měsíčně platíte. To však jde ruku v ruce se snížením pojistných částek. Nižší krytí není na škodu, pokud jste se rozhodli pojistit se jinde. Životních pojištění můžete mít sjednaných, kolik jen chcete. Důležité je, aby pojistná plnění v případě, že se něco stane, v součtu za všechna pojištění pokryla náklady na život vaší rodiny.

A co odložení plateb?

Některé pojišťovny svým klientům umožňují odložit si platby pojistného. Jenže s velkým ALE! Každá pojišťovna má svá pravidla ohledně toho, komu tento odklad umožní a za jakých podmínek. Nepleťte si to s odkladem splátek u půjček. Odložené pojistné budete muset později uhradit. Taky se může stát, že vás po dobu odkladu pojištění nebude krýt. U pojištění se spořením si odložené pojistné pojišťovna stáhne z vašich úspor. Platební prázdniny volte spíš jako dočasné řešení situace, kdy nemůžete platit pojistné. 


Už jste se rozhodli, co se svým životním pojištěním provedete? Nebo vás prostě jen zajímá, na kolik by vás vyšlo u nás? S Mutumutu si životko můžete pořídit online z pohodlí domova. A stejně jednoduché to je i v případě, kdy chcete pouze znát cenu.