Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou. S vašimi osobními údaji nakládáme tak, jako by to byly naše vlastní.

Jak se staráme o vaše data?

V tomto textu shrnujeme, jak Komerční pojišťovna nakládá s osobními údaji. Pokud zde nenaleznete odpovědi na vaše otázky týkající se zpracování vašich údajů, obraťte se na kontakty uvedené níže. Rádi vám vše vysvětlíme.

Kdo je správcem vašich osobních údajů a co to vůbec znamená?

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Jak pracujeme s vašimi údaji v aplikaci Mutumutu?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

Změny informací o zpracování osobních údajů

A to není všechno!