Pojišťovácká hantýrka

Co je spoluúčast, kde najdete výluky, jak se liší pojistník od pojištěného a ten zase od pojistitele? Srozumitelně vám vysvětlíme všechny termíny, na které můžete narazit třeba v pojistné smlouvě. A pojišťovácká hantýrka vás už nezaskočí.

Vysvětlení těch nejzapeklitějších pojišťováckých pojmů...

Běžné pojistné

Částka, kterou platíte za jedno pojistné období. Může to být měsíc, čtvrtletí, půlrok nebo rok. Vaše běžné pojistné je vždy napsané v pojistné smlouvě, kterou jste si na začátku sjednali.

Čekací doba

Číslo pojistné smlouvy

Denní odškodné

Dožití

Indexace pojištění

Insurtech

Invalidita

Jednorázové pojistné

Neživotní pojištění

Obmyšlená osoba

Odstoupení od pojistné smlouvy

Oprávněná osoba

Podpojištění

Pojistitel

Pojistka

Pojistná částka

Pojistná doba

Pojistná hodnota

Pojistná smlouva

Pojistná událost

Pojistné krytí

Pojistné nebezpečí

Pojistné plnění

Pojistné podmínky

Pojistné riziko

Pojistník

Pojištěný

Spoluúčast

Škodní událost

Trvalé následky úrazu

Výluky z pojištění

Zákonný zástupce

Zproštění od placení pojistného

Životní pojištění