Mutumutu

Nezávazně spočítat pojištění
Mobile menu

Jak funguje životní pojištění. Ultimátní průvodce, se kterým vás už nic nezaskočí

Čtení na 32 min

Jak funguje životní pojištění. Ultimátní průvodce, se kterým vás už nic nezaskočí

Mnoho lidí věří, že životní pojištění je strašně komplikovaný produkt, se kterým by si nedokázali sami poradit. Myslím, že tento mýtus přiživují někteří pojišťováci, ale zčásti za to můžou i pojišťovny. Jak se každá snaží něčím odlišit a zaujmout, vymýšlejí nová připojištění nebo zvýhodněné plnění pro specifické případy. Ve skutečnosti je to superjednoduché. Čtěte dál – ukážu vám, jak funguje životní pojištění.

Co všechno v průvodci zjistíte:

Co je to životní pojištění

I když je řeč o životním pojištění, ve skutečnosti jde vlastně o pojištění smrti. Protože není životka bez pojištění smrti. Jde o povinné riziko v každé pojistné smlouvě, k němu si pak můžete dopojistit další rizika.

Takže – jak funguje životní pojištění?

Jednoduše. Na základě pojistné smlouvy platíte pojišťovně pravidelně v domluveném intervalu pojistné. Na oplátku vás pojišťovna kryje pro případ, že potkáte zubatou. A podle toho, na co všechno jste se pojistili, i pro další případy.

Kdo dostane peníze

Pokud jde o pojištění smrti, vy pochopitelně z vyplacených peněz užitek mít nebudete, ale zajistíte tak své blízké. Když si pojištění sjednáváte, určíte, komu mají peníze být vyplaceny. Tomu člověku se říká obmyšlená osoba. Pokud nikoho neurčíte, bude plnění vyplaceno podle občanského zákoníku manželce nebo manželovi. Platí to i pro registrované partnery. Když manžela ani manželku nemáte, plnění dostanou děti. Nemáte-li ani děti, plnění putuje vašim rodičům. A pokud už rodiče nejsou mezi živými, přichází na řadu dědické řízení.

Život, nebo smrt?

V životku je pojištění smrti nejen hlavní, ale dokonce povinnou částí. Peníze se z něj vyplácejí opravdu pouze ve chvíli, kdy dojde na nejhorší. Existuje však i pojištění dožití. To pak dostanete peníze, když se dožijete stanoveného věku nebo konce pojištění. Částku, kterou má pojišťovna vyplatit, si v obou případech volíte sami. U investičního životního pojištění se částka, kterou pojišťovna vyplatí, mění podle toho, jak vaše peníze investuje a zhodnocuje. Stejně tak volíte i dobu, na kterou se pojistíte.

TIP: Doporučuji pojistku sjednat do doby, kdy půjdete do důchodu. Jde o období, ve kterém jste ekonomicky aktivní, pracujete, vyděláváte peníze, případně splácíte hypotéku.

Ale já životní pojištění nepotřebuju.

No, to možná platí, pokud jste opravdu za vodou. Nebo nesmrtelní.

Typy životního pojištění

Když už je jasné, že životko potřebujete, podívejme se na základní typy.

Rizikové životní pojištění

Pojištění bez spoření. To znamená, že celé pojistné je určeno na krytí rizik – smrti, případně i nemoci nebo úrazu. Platíte za jistotu, že pokud se něco semele, vy nebo vaše rodina budete aspoň po finanční stránce v cajku. Když se nic nestane a pojištění skončí, nic nedostanete.

To byl asi pro mnoho klientů moment rozčarování: „Třicet let platím, a nakonec nic z toho?“ Co naplat, že největší benefit je ten, že je člověk živ a zdráv… A proto vzniklo kapitálové a později i investiční pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Vlastně si spoříte prostřednictvím pojištění se zaručeným úrokem. Pojistné, které platíte, se rozdělí. Jedna část slouží na pokrytí rizika smrti, úrazu a nemoci. Druhá část je určena ke zhodnocování.

Úroková sazba, kterou se úročí vaše naspořená rezerva, se nazývá technická úroková míra. Její výše se po celou dobu nemění. Máte tak garantováno, že na konci pojištění dostanete aspoň nějaký obnos. I když máte výnos garantovaný, počítejte s tím, že jeho část může padnout na poplatky a další náklady, které za pojištění zaplatíte.

Investiční životní pojištění

Většina lidí má uzavřeno právě tohle pojištění, v rámci kterého jste nejen pojištěnci, ale taky investoři. Pokud vydržíte, část vašeho vkladu se totiž časem zhodnotí.

Mnoho lidí si myslí, že pokud si platíte tisícovku měsíčně na pojištění, kryje tato částka současně riziko, na které se pojišťujete, a zároveň se investuje. Opak je pravdou. Vaše pojistné je rozděleno na dvě části – jedna část je na krytí rizika a druhá na investici. Ovšem výnos z investic nemusí být garantovaný. Sami si zvolíte investiční strategii, od konzervativní (s nízkým, ale jistějším výnosem) až po dynamickou (s vyšším, ale méně jistým výnosem). I v tomto pojištění mohou být výnosy sníženy o poplatky.

Daňové odpočty jako bonus

Výhodou „kapitálovka“ i „investička“ je jejich daňová uznatelnost. O tom až za chvíli. 

Srovnání životních pojištění

Připojištění

Z pojištění smrti se rázem stane pojištění života, když se připojistíte i na rizika, která vás ohrožují v průběhu života. Tohle jsou ta nejčastější.

Připojištění hypotéky nebo úvěru

Zatímco základní pojištění pro případ smrti pokryje náklady na pohřeb a ostatní náklady rodiny, tohle připojištění slouží k zaplacení hypotéky nebo úvěrů. Chcete-li rodině zajistit střechu nad hlavou, pojistěte se minimálně na částku, která odpovídá nesplacené části hypotéky. V tomto pojištění platíte celou dobu stejné pojistné, ale peníze, které vyplatí pojišťovna, kopírují to, jak splácíte úvěr. Takže v prvním roce vyplatí například pět milionů korun, v desátém roce tři miliony a poslední rok jen pár tisíc.

Připojištění trvalých následků úrazu

Odškodní vás po úrazu, který zanechá trvalé tělesné poškození. Jde například o popáleniny, omezené funkce orgánů, omezenou hybnost končetin nebo jejich ztrátu. Výplatu peněz za úrazy stanovuje každá pojišťovna podle vlastních oceňovacích tabulek. Když se pojistíte na milion korun a následkem úrazu přijdete o palec na ruce, který je v tabulce ohodnocen jako 20% poškození, dostanete 20 % z milionu, takže 200 tisíc.

Dnes již většina pojišťoven nabízí takzvané progresivní plnění. To znamená, že plnění, na které máte nárok, několikanásobně navýší. Dokonce až o 700 %. Vypadá to lákavě, ale… Tohle plnění pojišťovny nabízejí až od určité výše poškození (např. od 20 %). Je dobré i vědět, že 95 % úrazů způsobí poškození právě do dvaceti procent.

Dalším překvapením bývá zjištění, že na plnění z tohoto rizika máte nárok, až se následky úrazu ustálí. To může podle pojišťoven trvat minimálně rok. Takže za zlomenou ruku peníze z tohoto připojištění nedostanete. Ale dostanete je za její omezenou hybnost, a to jen pokud se ani po roce úplně nebo správně nezahojí.

TIP: Tohle připojištění si sjednává hodně lidí, protože vysoké pojistné částky vypadají lákavě. Než si jej ale sjednáte, nechte si plnění pořádně vysvětlit a podívejte se na oceňovací tabulky. Abyste nebyli po úrazu překvapeni, kde jsou vaše miliony. A víte, že jen 8 % neschopenek je vystaveno kvůli úrazům? Zbylých 92 % je kvůli nemoci. Což nás přivádí k dalšímu bodu.

Připojištění pracovní neschopnosti

Jeho úkolem je ochránit váš příjem, když o něj následkem nemoci nebo úrazu přijdete. Nejčastěji se sjednává plnění od 15. nebo 29. dne pracovní neschopnosti. To znamená, že peníze od pojišťovny začnete dostávat až po prvních 15 nebo 29 dnech na neschopence. Existují však i jiné varianty, a na trhu je dokonce pojištění pracovní neschopnosti se zpětným plněním od prvního dne. S takovým pojištěním dostane peníze za celou dobu neschopenky.

Vše důležité o pojištění pro případ pracovní neschopnosti najdete v obsáhlém článku, ve kterém píšeme o výhodách i úskalích tohoto pojištění.

Připojištění závažných onemocnění

To vám má pomoct, když se léčíte s vážnou nemocí. O sjednání tohoto rizika byste měli uvažovat, pokud se ve vaší rodině taková nemoc vyskytuje opakovaně. Každá pojišťovna má vlastní seznam vážných chorob, za které vyplatí plnění ve formě jednorázové částky. Tu si volíte při sjednání. Určitě na seznamu budou srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, rakovina, amputace části těla, ztráta zraku nebo sluchu.

Jenže pojišťovny tento seznam ještě omezí tím, že stanoví konkrétní diagnózy nebo stadia nemoci, při kterých vám teprve vzniká nárok na plnění. Takže například nestačí, že vám byla diagnostikována rakovina. Musí to být rakovina konkrétního orgánu nebo v konkrétním stadiu, například kožní T-lymfom od II. stadia. Pokud si toto pojištění sjednáte, zkontrolujte oceňovací tabulky, abyste si byli jisti, co máte pojištěno a co ne.

Připojištění invalidity

Invalidita je jedním z nejdůležitějších rizik v životním pojištění. Zamává totiž fyzickým a duševním zdravím vás i celé rodiny, provětrá vaše rezervy nebo úspory a zásadně ovlivní finanční situaci rodiny. Je to také další riziko, za které častěji může nemoc než úraz. A víte, že víc než polovinu všech případů invalidity v Česku tvoří nemoci pohybové soustavy a duševní nemoci?

V Česku rozlišujeme tři stupně invalidity, o kterých rozhodují orgány státní správy. Určují procentní snížení vaší schopnosti pracovat nebo se společensky uplatnit ve srovnání se zdravým člověkem, který má jinak stejný potenciál. Při posuzování berou v potaz vaše vzdělání, praxi i to, jak se s postižením sžíváte. Proto nelze jednoznačně říct, při jakém poškození vám bude přiznán který stupeň invalidity.

Uveďme si to na příkladu. Pokud učitel angličtiny přijde o levou ruku v zápěstí, jeho schopnost vykonávat práci nemusí být ohrožena. Když o ni přijde klavírista ve Státní filharmonii, bude to z hlediska jeho povolání mnohem závažnější problém.

Na pojištění pro případ invalidity je nejtěžší stanovit dostatečnou pojistnou částku. Můžete zvolit:

 1. Jednorázovou výplatu

Od pojišťovny ji dostanete po přiznání invalidity. Tím pojištění skončí. Když se stanete invalidními například po cévní mozkové příhodě, je pravděpodobné, že se váš stav bude zlepšovat. Zpravidla po roce vás čeká revize u posudkového lékaře, po které vám státní správa může změnit stupeň invalidity nebo ji odebrat. I když se tak stane, nemusíte jednorázovou výplatu pojišťovně vracet.

 1. Výplatu pravidelné renty

Velký obnos peněz vám na začátku pomůže přeorganizovat život včetně bydlení (což je často potřeba). Jenže není jasné, na jak dlouho vám vystačí. Pravidelná renta oproti tomu dorovná rozdíl mezi invalidním důchodem a původním měsíčním příjmem, který jste měli ze zaměstnání. Pokud vám nicméně po revizi invalidní důchod odeberou, bude vyplácení renty pozastaveno.

TIP: Nejlepší je kombinace obou. Na úpravu bydlení vám postačí 300 až 500 tisíc. Rentu volte podle svého současného příjmu a přičtěte něco navíc na rehabilitace a léky. 

Připojištění dětí

Spousta čerstvých maminek by radši pořídila životní pojištění pro děti než pro sebe. Ale to je velký omyl. 

I děti lze pojistit na různá rizika. Volte však pouze ta, která by ohrozila váš příjem, pokud byste se o ně museli dlouhodobě starat. Takže:

 • invaliditu nebo ztrátu soběstačnosti
 • závažná onemocnění (pokud je máte v rodině)
 • případně smrt (ale jen na částku nezbytnou na pokrytí pohřebních nákladů)

Potomstvo můžete připojistit v rámci své vlastní pojistné smlouvy, což má své výhody i nevýhody. Hlavním benefitem je, že nemusíte sjednávat dvě samostatné smlouvy a platíte jen jedno pojistné. Nevýhodou je, že jde opravdu jen o připojištění k vaší smlouvě, takže stav vaší pojistky ovlivňuje i pojištění dětí. Když ukončíte svou pojistku, skončí tím oboje, samozřejmě pokud vaše pojišťovna neumožní změnu na dětskou pojistku. 

TIP: A co ostatní rizika, jako například odškodné za úraz, hospitalizace po úrazu, denní odškodné za dobu léčení úrazu nebo nemoci? Určitě je dobře zvažte. Nedávno mi jeden pojišťovák radil, ať to udělám jako jeho klienti. Pojistili syna, který je dost „živý“, a pěkně si tak přivydělali na jeho úrazech a sádrách. Tak takhle prosím ne. To si raději odkládejte peníze stranou, vyplatí se to víc.

Připojištění hospitalizace

Může vám proplatit náklady za nadstandard v nemocnici, plněním je totiž denní dávka za dobu vaší hospitalizace. Vyplácí se až po propuštění z nemocnice. Stejně jako u pracovní neschopnosti tu mohou být stanovené lhůty, jak dlouho musí hospitalizace trvat, abyste měli nárok na plnění. Ale vzhledem k tomu, že průměrná délka hospitalizace je šest dnů, raději zvažte, zda je toto připojištění pro vás nezbytné.

Připojištění úrazu, tělesného poškození nebo denního odškodného

Klienti mají často pocit, že se jim tohle pojištění vyplatí, protože úraz si dokážou představit lépe než léčbu dlouhodobé nemoci. Principem je odškodnit vás za to, že máte „bebíčko“. Pro plnění mají pojišťovny oceňovací tabulky, podle kterých vyplácejí. Ale pokud si dáte stranou peníze, které byste jinak posílali pojišťovně, a srovnáte to s pravděpodobností úrazu a výší plnění od ní, budete mít jasno.     

Připojištění ztráty zaměstnání

V době covidu-19 se opět dostává mezi hodně žádaná a vyhledávaná pojištění. Obvykle nebývá součástí životního pojištění. Častěji ho nabízejí banky a další finanční instituce, a to ke svým úvěrovým produktům. Toto bankopojištění má ochránit schopnost klienta splácet úvěr, ne jeho život.

Teď ale to nejtěžší.

Na kolik se pojistit

Když sjednáváte pojištění s poradcem u kafíčka, víceméně spoléháte na to, že to rozhodne za vás. Jenže aby mohl vaši situaci správně posoudit, musíte mu o sobě mnohé prozradit. A to se nám mnohdy nechce, zvlášť když se s ním dobře neznáme. Nejjednodušší je sjednat si své životko sám, online, podle sebe. Například u Mutumutu. Nebo si zvolit poradce, kterému opravdu důvěřujete.

Takže jaké zvolit pojistné krytí?

Správnou a dostatečnou částku zvolte pro každé riziko. Nespoléhejte na to, že v součtu máte smrt, invaliditu a pracovní neschopnost pojištěné na 2 miliony korun. Museli byste být opravdu velcí smolaři, aby vás to všechno potkalo najednou. Takže potřebujete správnou částku na každé riziko.

Ale jak to spočítám?

U každého rizika si představte, že ta situace reálně nastala. Na jednu hromádku dejte všechny výdaje a náklady rodiny. Od nájmu a toho, co utratíte za jídlo, po úvěry, hypotéku, poplatky nebo školné. Na druhou hromádku dejte všechny rezervy a příjmy, které by rodina měla bez vašeho platu. Přihoďte i případné další peníze, které by vaše rodina mohla reálně obstarat. Třeba prodej auta, pronájem bytu nebo chalupy.

Rozdíl mezi oběma hromádkami je částka, na kterou byste se měli minimálně pojistit. Raději byste chalupu zachránili? Přihoďte do pojistné částky víc.

TIP: V Mutumutu bychom vám doporučili pojistit si smrt na částku, kterou spočítáte následovně: sečtěte všechny roční výdaje a příjmy vaší rodiny bez toho vašeho. Vynásobíte je počtem let, který asi uplyne do doby, než se nejmladší dítě postaví na vlastní nohy. Nakonec přičtete nesplacenou část své hypotéky nebo jiných úvěrů.

Renta vs. jednorázové plnění

Jak jsme psali výše, u invalidity doporučujeme kombinaci jednorázového plnění a pravidelné renty. Jednorázové plnění zvolte ideálně v takové výši, aby splatilo vaši hypotéku, pokrylo náklady na úpravu bydlení nebo pořízení auta na vaši přepravu.

U pravidelné renty si například pomocí této kalkulačky vypočítejte rozdíl mezi vaším současným příjmem a invalidním důchodem. A to bude částka, na kterou se máte pojistit. Chcete-li dostávat víc, navyšte pojistnou částku. Samozřejmě čím vyšší bude krytí, tím víc budete pojišťovně platit.

Jak je to u pracovní neschopnosti?

Tam jde vždy o rentu. Zatímco u invalidity si pojišťujete život, který má nevyčíslitelnou hodnotu, u pojištění pracovní neschopnosti si pojišťujete pouze chybějící příjem. Proto pojistnou částku volte podle svého reálného příjmu. Příslušnou částku najdete v tabulkách jednotlivých pojišťoven.

A co pojištění závažných nemocí?

To je obyčejně dost drahé. Ale ve výsledku levnější než biologická léčba rakoviny, která stojí i milion korun ročně. Volila bych částku minimálně 300 000 korun, ale berte ohled na svůj měsíční rozpočet a na to, kolik budete pojišťovně pravidelně platit.

Váš zdravotní stav při sjednání pojištění

Z pohodlí domova dnes vyřešíme všechno od týdenního nákupu po sjednání hypotéky. I životko si už můžete sjednat online. Jeho pořízení ovšem nekončí kliknutím myši.

Jste rizikoví?

Když si pojištění sjednáváte, musíte vyplnit zdravotní dotazník. Od základních údajů, jako je výška a váha, přes počet cigaret, které za rok vykouříte, až po léky, které pravidelně užíváte. Nebo detaily o nemocech, které jste překonali během posledních několika let. Pojišťovna potřebuje vědět, jak jste rizikoví. Třeba jestli máte rizikové povolání nebo se věnujete rizikovým sportům – jejich seznam si každá pojišťovna určuje sama. V takovém případě pak můžete platit vyšší pojistné.

Cenu pojištění ovlivňuje také váš věk. Čím jste starší, tím jste rizikovější. Proto je životko cenově výhodnější pro mladého člověka s „čistým“ zdravotním dotazníkem a prázdnou zdravotní kartou.

Každopádně je ve vašem zájmu v dotazníku nelhat a nezapomenout (ať už schválně, nebo omylem) některé skutečnosti uvést. Proč? To si hned řekneme. Je-li vaše zdravotní historie bohatá, může si pojišťovna vyžádat detailnější informace přímo od vašeho lékaře. Podle těchto údajů se rozhoduje, jestli vás pojistí, nebo ne. Může trvat až dva měsíce, než doktor pošle dokumentaci a než ji pojišťovna posoudí.

Co se stane dál?

Po posouzení vašeho zdravotního stavu nastane jeden z těchto scénářů:

 1. Pojišťovna návrh smlouvy akceptuje a pojistí vás v plném rozsahu.
 2. Pojistí vás, ale s přirážkou k ceně.
 3. Pojistí vás s individuální výlukou na konkrétní nemoci nebo diagnózy.
 4. Nepojistí vás vůbec.

TIP: Zdá se vám to nespravedlivé? Myslím, že horší je dvacet let platit pojištění a pak ve chvíli, kdy se něco stane, nedostat ani korunu, protože jste při sjednání neuvedli pravdivé informace. Takhle budete hned na začátku vědět, na čem jste. Nechce-li vás jedna pojišťovna, můžete to zkusit ještě u čtrnácti dalších.

Odkdy jste pojištěni?

Když sjednáváte pojistku s poradcem, připraví vám návrh pojistky. Pojistka není platná do té doby, než ji pojišťovna schválí. Někdy však pojišťovny poskytují i takzvané předběžné krytí, takže jste pojištěni i po dobu schvalování pojistky. Ovšem jen pro případ úrazu nebo na velmi nízkou částku. V Mutumutu vás kryjeme v plném rozsahu hned od prvního dne a po celou dobu posuzování vašeho zdravotního času. Ale pozor, i my máme čekací dobu.

Čekací doba? Co to je?

Tento termín najdete v každých pojistných podmínkách. A pokud ho nenajdete, bude v tom nějaký háček. Čekací doba chrání pojišťovnu před chytráky, kteří již vědí nebo tuší nějaký zdravotní průšvih, tak se honem pojistí. Pokud v čekací době opravdu onemocníte, nebude za ni pojišťovna plnit z rizik, u kterých čekací doba je. 

Čekací doba může být různě dlouhá. Bývá dva nebo tři měsíce, u invalidity od tří měsíců do jednoho roku nebo i delší. Některé pojišťovny stanovují čekací dobu také pro případ sebevraždy nebo nemoci spojené s těhotenstvím.

Hotovo, jste pojištěni!

Když už máte schvalování za sebou, pojistku doma v šuplíku a v bance nastavený trvalý příkaz na úhradu pojistného, můžete si užívat pocit bezpečí. Největší výhrou životního pojištění je, když jej za celou dobu nevyužijete. Znamená to, že jste prožili plnohodnotný život bez vážné nemoci či úrazu, jste naživu a čeká vás zasloužený odpočinek v důchodu.

Když však takové štěstí mít nebudete a život vám postaví do cesty nelehkou nemoc nebo úraz, i tak budete mít aspoň štěstí v neštěstí, protože jste dobře pojištěni.

Co dělat při pojistné události?

K oznámení pojistné události použijte příslušný formulář. Najdete ho většinou na webu pojišťovny, případně vám ho na vyžádání zašle její operátor. Pro šetření pojistné události bude pojišťovna potřebovat také spoustu dokladů – například lékařské zprávy a výpis z vaší zdravotní karty. V některých případech může požadovat, abyste se podrobili lékařské prohlídce u jejího smluvního doktora. 

V průběhu tohoto procesu – pojišťovny ho nazývají likvidace pojistné události – může pracovník pojišťovny kontaktovat přímo vašeho ošetřujícího nebo praktického lékaře. A zde opět přichází na scénu zdravotní dotazník, který jste vyplňovali na začátku při sjednávání pojištění. Pokud při likvidaci pojišťovna zjistí, že jste v něm neuvedli pravdivé informace, může odmítnout plnění vyplatit. Dokonce může od pojistné smlouvy odstoupit. V takovém případě vám vrátí zaplacené pojistné. Řeknete si: „Aspoň nějaké prachy.“ Jenže pokud jste dvacet let platili 1000 korun měsíčně, dostanete zpátky 240 tisíc místo dvou milionů, na které jste byli pojištěni.

Výluky – ty rozhodně nepřehlédněte

Jsou i rizika, která vaše pojištění krýt nebude. Nazývají se „výluky“. Při sjednávání pojištění jim vždy věnujte pozornost.

Mezi běžné výluky v životku patří války, občanské nepokoje a různé protesty, vystavení jadernému záření, trestné činy a nemoci nebo úrazy, za které může alkohol nebo drogy. Dříve mezi nimi byly i události spojené s terorismem, ale tuto výluku již pojišťovny upravily. Obětí teroristického útoku už se dnes bohužel lidi stávají dost často. Nově zato přibyla omezení na vycestování do rizikových zemí, především kvůli pandemii covid-19.

Největším zajícem v pytli však zůstává výluka na předchorobí – nemoci, které máte nebo které jste překonali. Pokud takovou výluku v podmínkách najdete, znamená to, že pojišťovna nevyplatí plnění za žádnou nemoc, která před pojištěním vznikla, byla diagnostikována nebo se jen projevily její příznaky. A to ani když jste se z ní vyléčili a ona se vrátila znova v době, kdy už jste byli pojištění. Určitě volte pojištění, které tuhle podmínku nemá a pojistí vás takové, jací jste. 

Ale to není vše! 

Pojišťovny krom výluk také definují, co JE nemoc, úraz nebo pojistná událost. Například: přetrhnete si Achillovu šlachu. Ve výlukách jsou popsány všechny úrazy, které pojištění nekryje, a achilovka mezi nimi není. Plnění však stejně nedostanete, protože v definici úrazu je uvedeno, že poškození achilovky pojištění kryje, pouze když je přetrhnutá zvenčí, ne když se jedná o degenerativní poškození.

Co s tím? Podmínky čtěte pozorně, nic nepřeskakujte. Ideálně zvolte pojištění, které je má jasné a přehledné. Pokud to řešíte s pojišťovákem, je určitě dobré ho informovat o všech nemocech, které jste prodělali, a zeptat se, zda jsou v rámci pojištění kryté. A jestli už smlouvu máte, ale nejste si jisti, jestli správně nastavenou, nechte si ji od nás zdarma zkontrolovat.

Indexace – mám ji odsouhlasit?

Další málo známý termín, kterým vás pojišťovna nebo pojišťovák může překvapit. Účelem indexace je držet pojistné částky v takové výši, aby byly aktuální v době, kdy budou na základě pojistné události vyplaceny.

Představte si, že se ve 28 letech pojistíte na jeden milion korun. Dalších třicet let plyne život hladce, ale najednou vás potká neštěstí. Od pojišťovny očekáváte plnění a ona vám opravdu na účet vyplatí milion. Myslíte, že hodnota milionu korun bude za třicet let stejná jako dnes? No, to vlastně nevíme. Ale zkuste se ohlédnout do minulosti na to, jak se hodnota peněz od vašeho dětství změnila. Je pravděpodobné, že tento trend bude platit i do budoucna.

Indexace je to, co váš milion udrží v aktuální hodnotě podle míry inflace. Pokud ji ve své smlouvě odsouhlasíte, pošle vám pojišťovna vždy k výročí vaší smlouvy dopis s novou výší pojistného. Protože pojišťovna automaticky navyšuje pojistnou částku, je nezbytné navýšit i pojistné, které platíte.

Indexaci můžete aktivovat kdykoli v průběhu pojištění. Pak už je tato úprava automatická. Nemusíte o ni každý rok znova žádat a pojišťovna nebude při každém navýšení znovu posuzovat vaše zdraví. Je dobré vědět, že se neuplatňuje na všechna rizika, především ne na rizika s klesající pojistnou částkou nebo s denní dávkou.

TIP: I když myšlenka je to určitě dobrá, každoroční nárůst pojistného vás nejednou nelibě zaskočí. Proto se podívejme ještě na jiné řešení.

Změny v průběhu trvání pojištění

Nebude-li se vaše životní situace výrazně měnit, může i vaše pojištění po nějakou dobu zůstat stejné. S většími změnami však pojistku určitě aktualizujte: upravte rizika, navyšte pojistné částky a nezapomínejte aktualizovat obmyšlenou osobu.

Na rozdíl od indexace tady platí, že s každou změnou v nastavení pojistných částek a rizik musíte znova vyplnit zdravotní dotazník a pojišťovna znova posuzuje, jak se váš zdravotní stav změnil. Výsledkem posouzení bude opět jedna ze čtyř variant, které jsme popsali v sekci Váš zdravotní stav při sjednání pojištění. S tím rozdílem, že pokud pojišťovna stanoví přirážku nebo individuální výluku, budou obě platit pouze na nově navýšenou část.

Například: jste pojištěni na invaliditu na milion korun a po deseti letech chcete částku navýšit. Požádáte o změnu pojistné částky na 1,5 milionu. Pojišťovna zjistí, že jste za posledních deset let podstoupili komplikovanou operaci pravého kolene. V dodatku proto stanoví individuální výluku na nemoci a úrazy pravého kolene. Tato výluka však budete platit jen na navýšenou částku – tedy 500 tisíc korun.

Daňová uznatelnost životního pojištění

Jednou z výhod životního pojištění je, že platby pojistného můžete zohlednit v ročním zúčtování daně z příjmu, a snížit si tím základ pro výpočet daně. Ne každé životko ale k tomuto účelu poslouží.

Odečet uplatníte pouze u takového, které splňuje tyto podmínky:

 • jste pojištěni na riziko dožití
 • vaše pojištění je investiční nebo kapitálové
 • výplata plnění je sjednána nejdříve od 60 let 
 • pojistná smlouva neumožňuje jiné výběry naspořených prostředků
 • pojištění musí být sjednané minimálně na 5 let
 • jste současně pojistník (ten, kdo pojištění sjednal) i pojištěný (ten, kdo je pojištěn)

Tato výhoda tedy padá v momentě, kdy máte kapitálové nebo investiční pojištění a rozhodnete se ho předčasně ukončit.

Jak funguje životní pojištění Mutumutu?

Pojištění Mutumutu bohužel nesplňuje zákonem stanovené podmínky, proto si jej z daní odečíst nemůžete. Ale jako jediné vás každé tři měsíce odmění za to, že se o sebe staráte. A to se vám vyplatí víc než sleva na dani.

Navíc u nás najdete všechna důležitá pojištění, minimum výluk a sjednání je opravdu jednoduché. Podrobněji si o naší nabídce i procesu sjednání můžete přečíst na webu 5nej.cz.

Ukončení životního pojištění

Vaše pojištění samozřejmě skončí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Můžou ale nastat situace, kdy ho budete chtít zrušit i dřív. Nebo ho naopak může ukončit vaše pojišťovna. Podívejme se, jaké máte možnosti vy a jaké pojišťovna.

Pojišťovna může životko ukončit zejména:

 1. Pokud si smlouvu sjednáte online

Tedy na dálku. Má na to 30 dnů od sjednání. 

 1. Po posouzení vašeho zdravotního stavu

Na to má 60 dní od sjednání. V obou případech platí, že pokud od pojistné smlouvy odstoupí, vrátí vám to, co už jste na pojistném zaplatili.

 1. Když neuhradíte pojistné

Pojištění pak skončí marným uplynutím lhůty, kterou pojišťovna stanovila k jeho úhradě.

 1. Na základě zjištění nepravdivých informací

Může jít o informace, které jste vůbec neposkytli nebo které jste poskytli, ale nejsou pravdivé – a kdyby je pojišťovna znala v době sjednání, nepojistila by vás. V tomto případě bude pojištění stornováno od počátku, jako kdyby vůbec nevzniklo, a pojišťovna vám vrátí všechny peníze, co jste jí za tu dobu zaplatili. 

Vždy jsou možnosti jak vyzrát na „únik“ ze zle nastavené smlouvy.

Vy můžete své životko ukončit:

 1. Do 30 dnů po sjednání

Tato lhůta platí jen pro životní pojištění, které se dá sjednat online. Je to stejné, jako když nakupujete na e-shopu a pak změníte názor a zboží vrátíte. 

 1. Do 60 dnů od sjednání pojištění

Do té doby si to můžete s pojištěním rozmyslet. Za dobu, kdy jste byli pojištěni, každopádně zaplatit musíte.

 1. Po oznámení pojistné události

To pro případ, že byste s jejím šetřením nebyli spokojeni. Máte na to tři měsíce od oznámení.

 1. Po zjištění nepravdivých informací

Stejně jako pojišťovna můžete i vy odstoupit od smlouvy, když vyjde najevo, že vás pojišťovna nebo pojišťovák nesprávně informovali nebo nějaké informace zatajili.

 1. Dohodou k libovolnému datu

To je na pojistném trhu zatím spíš rarita, ale zrovna v Mutumutu to pro vás bez problémů uděláme. Nemusíte ani udávat důvod.

 1. Výpovědí 

Svou výpověď musíte pojišťovně doručit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Dobře si to pohlídejte zejména v případě, že vaše pojistné období je jeden rok. Pokud byste to nestihli, pojištění bude trvat o rok déle, než jste plánovali. 

Co je ještě dobré vědět?

Ukončení životního pojištění s sebou nese i další rizika, o kterých jsme už detailně psali. Můžete si to osvěžit.

Důležité je taky vědět, že ukončení kapitálového nebo investičního pojištění přináší i povinnost dodanit úlevy, které jste uplatnili za předchozích deset let, a to včetně příspěvku od zaměstnavatele. Nemluvě o tom, že ukončovat takové pojištění krátce po začátku vám nepřinese žádné výnosy, protože nevzniká nárok na odkupné. O daňových výhodách píšeme v jiném článku.

Shrňme si to na závěr

Životko potřebuje každý, kdo chce žít s klidem v duši a myslet na své blízké. Pokud chcete pouze pokrýt situace, kdy je ohrožen váš příjem, volte raději rizikové životní pojištění. Pokud nechcete jenom platit za jistotu, ale dostat z pojištění nějakou tu korunu zpátky, volte investičko. Na českém trhu ale existují i další alternativy pro investování a zhodnocování peněz. Věříme, že si mezi nimi najdete tu nejvhodnější.

Pojistěte si především to, co vás existenčně ohrožuje – smrt, invaliditu, vážné nemoci v rodině, dlouhodobou pracovní neschopnost. Reálně zhodnoťte situaci v rodině, všechny výdaje a příjmy, a podle toho nastavte pojistné částky. Pojistku pak aktualizujte podle toho, jak se mění váš život. Žijte zdravě, pečujte o sebe i své blízké a buďte upřímní. V životě (i životku) se to vyplácí.


Teď, když už o životním pojištění víte vše podstatné, můžete se pojistit sami, online, z pohodlí domova. U nás vám to zabere deset minut. A kdybyste potřebovali přece jen ještě trošku poradit, zavolejte nám nebo nám napište.

Mutumutu pojištění jsme vytvořili s láskou a Komerční pojišťovnou, a.s.