Mutumutu

Nezávazně spočítat pojištění
Mobile menu

Životní pojištění i pro lidi s psychickými nemocemi

Čtení na 9 min
Psychické nemoci a životní pojištění

Životní pojištění i pro lidi s psychickými nemocemi

 

„Mám nějakou depku.“ Jedna z nejčastějších vět, které slýcháme na otázku: „Jak se máš?“ Sice se to myslí nadneseně, ale hranice mezi pomyslnou a skutečnou depresí je velmi tenká. Deprese totiž patří do skupiny psychiatrických poruch – poruchy nálad, které jsou diagnostikovány nejčastěji. Alzheimer, schizofrenie, vaskulární demence následkem infarktu a mnoho dalších duševních poruch trápí podle Ministerstva zdravotnictví více jak 10 % Čechů. Mylná je však představa, že psychické nemoci jsou překážkou v pojištění. Podíváme se, jaké jsou možnosti.

Životní pojištění pro lidi s psychickou nemocí

Před sjednáním havarijního pojištění musíte zaslat fotografie vašeho auta. To proto, aby pojišťovna nepojistila bourané auto jako nikdy nebourané, ale zkrátka podle jeho aktuálního stavu. Obdobně tak činí i pojišťovny u životního pojištění. Místo zasílání fotografií ale vyplňujete zdravotný dotazník. V něm se ptají na vaše fyzické i psychické zdraví. Zajímá je nejen váš současný stav, ale i vaše minulé a již vyléčené nemoci v období před pěti až deseti lety. 

Co uvést ve zdravotním dotazníku

Psychické nemoci jsou v Čechách stále ještě značně stigmatizovány. Obava z veřejného odsouzení nebo vyčlenění z kolektivu mnohým brání duševní poruchu přiznat i ve zdravotním dotazníku pro pojišťovnu. Tím ale škodíte pouze sami sobě. 

Když pojišťovna zjistí informace, které jste opomenuli uvést při sjednání pojištění, až v rámci šetření pojistné události, může odmítnout vyplatit vám pojistné plnění. Nebo dokonce vaši smlouvu ukončit. V takovém případě byste zůstali nejen bez peněz z pojistky, ale navíc byste si pojištění celá ta léta platili úplně zbytečně. Buďte proto upřímní a nebojte se, nikdo vás soudit nebude.

V dotazníku vyplňte všechny nemoci, s kterými jste se léčili nebo je jen konzultovali s lékařem, všechny léky, které jste užívali, i kdyby jen krátkodobě. Nezapomeňte zmínit i to, zda se s duševní nemocí stále léčíte. Nezatajujte nic. I kdybyste měli dojem, že to není podstatné. Raději víc než méně. Nestane se pak v budoucnu, že z vaší zdravotní karty pojišťovna zjistí nové skutečnosti, kvůli kterým odmítne vyplatit peníze, když je budete potřebovat.

Pokud je vám nepříjemné o psychických potížích vykládat neznámému pojišťovacímu poradci, pojistěte se online. Mutumutu pojištění sjednáte sami z pohodlí domova, a to včetně zdravotního dotazníku, který vyplníte sami při sjednání pojištění.

Jak duševní nemoci ovlivní vaše životní pojištění

Pojišťovna posuzuje každého zákazníka individuálně, podle informací, které uvedl v dotazníku. Na posouzení nové smlouvy životního pojištění má pojišťovna dva měsíce od jejího podpisu. V některých případech se spokojí s vámi uvedenými informacemi. Ale u vážnějších nebo déle trvajících nemocí může požadovat doplňující informace a zdravotní dokumentaci od vašeho ošetřujícího lékaře. 

Jakmile má pojišťovna všechny potřebné dokumenty a informace o vaší zdravotní historii, posoudí, nakolik jste pro ni rizikoví. To znamená, nakolik je pravděpodobné, že v budoucnu se váš stav bude opakovat či zhoršovat. Nechápejte to špatně. Pojišťovna jen potřebuje zcela transparentně vědět, na čem je. Přeci jen, jejím úkolem je hlavně pomoct vám zvládnout situace, které nastaly nečekaně. Ne vás odškodnit za něco, co už se vám stalo v minulosti. 

Po vyhodnocení může být odpověď pojišťovny následující:

  1. Vaši smlouvu akceptuje beze změn, v takové formě, jak jste si přáli být pojištěni. Na vaše životní pojištění se pak vztahují standardní výluky uvedené v pojistných podmínkách.
  2. Kvůli zvýšenému riziku vám pojišťovna navrhne individuální výluku na konkrétní nemoc nebo konkrétní pojistné riziko. Například: pokud jste byli v posledních letech opakovaně v dlouhodobé pracovní neschopnosti kvůli syndromu vyhoření, může pojišťovna stanovit, že v případě, že se u vás syndrom vyhoření bude opakovat, pojistné plnění již nevyplatí. Kromě individuální výluky může pojišťovna také stanovit přirážku na pojistném za některá pojistná rizika, hlavně pracovní neschopnost a invaliditu.
  3. V některých případech může ovšem vaši smlouvu zamítnout kvůli tomu, že pojistit vás je příliš velké riziko. V takovém případě zkuste jinou pojišťovnu, protože podmínky schvalování smluv můžou být jinde mírnější. Nebo sjednání pojištění odložte na dobu, až bude váš psychický stav v lepší kondici.

Plnění a neplnění za psychické nemoci 

Jednou z nejčastějších duševních poruch je deprese. V covidovém roce 2020 počet pacientů diagnostikovaných s depresí stoupl oproti předchozím rokům o 15 %. V témže roce bylo na ČSSZ hlášeno téměř padesát tisíc pracovních neschopenek, jejichž průměrná doba léčení byla devadesát jedna dnů. V případě psychické nemoci je důležité plnění z pojištění invalidity a pracovní neschopnosti. Jak se životní pojištění staví k psychickým nemocem právě u těchto rizik?

Když se v zimě pořádně neoblečete, nastydnete. Jasná příčina i následek. Ale psychické nemoci jako úzkost, vyhoření, panické ataky nebo deprese nejsou jako jiné nemoci, které mají jasnou příčinu vzniku a zřejmý projev navenek. Proto je Mezinárodní klasifikace nemocí také nazývá duševními poruchami a jejich diagnózy označuje číselnými kódy F00 – F99. 

Mnoho životních pojištění kryje pouze jasně prokazatelné diagnózy. To znamená, že se pojišťovna při dokazování může opřít o nepopíratelný výsledek vyšetření jako je CT nebo magnetické rezonance mozku. Dle podmínek pojištění nejčastěji plní za diagnózy F00 – F09 (organické duševní poruchy) a F20 – 29 (schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy). 

Ostatní diagnózy jsou většinou ve výlukách, a to především u pracovní neschopnosti a invalidity 1. stupně. Výluky u invalidity 2. a 3. stupně již tak přísné nejsou a pojišťují i jiné diagnózy. Ty se ale obecně vztahují na psychické poruchy, které vzniknou následkem užívání alkoholu a jiných drog. 

Mutumutu životní pojištění duševní poruchy ve výlukách nemá. Ani pro pojištění invalidity, ani pro pojištění pracovní neschopnosti. Vztahují se však na ně naše ostatní výluky. Takže pokud holdujete alkoholu nebo drogám, které budou příčinou vzniku některé duševní poruchy, ani Mutumutu nic nevyplatí.

V případě pracovní neschopnosti z důvodu duševní poruchy vám pojišťovna vyplácí plnění za každý den léčení po uplynutí karenční doby, obvykle měsíc nebo dva od začátku pracovní neschopnosti. Záleží na nastavení v pojistné smlouvě.

U invalidity následkem duševní poruchy zpravidla dostanete jednorázové plnění podle toho, jaký stupeň invalidity vám byl diagnostikován. Jakmile vám ale pojišťovna vyplatí jednorázovou částku za jakýkoliv stupeň invalidity, výplatou bude pojištění invalidity tohoto a nižšího stupně ukončeno. To znamená, že když dostanete plnění za 2. stupeň invalidity, pojištění invalidity 2. a 1. stupně bude ukončeno a do budoucna zůstanete pojištěni pouze na 3. stupeň.

Mutumutu pojištění poskytuje v pracovní neschopnosti i v invaliditě měsíční rentu. Ta dorovná chybějící příjem, který pokryje rozdíl mezi vaším platem a nemocenským nebo invalidním důchodem. Rozdíl u Mutumutu je, že zůstáváte nadále pojištěni i na ostatní stupně invalidity. Takže když se váš stav zlepší z druhého na první stupeň, dostáváte i plnění za invaliditu 1. stupně.

Pojistku, která vás kryje na rizika spojená s psychickými nemocemi, neukončujte

Nabídky pojišťoven se mění a vylepšují. Mnozí se pak můžou nechat zlákat nabídkou nových rizik nebo doplňkových připojištění. Ale pozor, jsou případy, kdy se vám takové „přebíhání“ nemusí vyplatit. 

Například: 

  • Pokud již ve své zdravotní kartě máte z minulosti nějakou zmínku o léčení psychické poruchy a současně máte životní pojištění, které vás i přesto na dané riziko kryje.
  • Pokud vám byla duševní porucha diagnostikována až po sjednání takového životního pojištění.

Proč? 

Jak píšeme v úvodu, každé nové životní pojištění totiž znovu posuzuje váš zdravotní stav. Nová pojišťovna už by vás tak na danou nemoc nemusela pojistit. Proto doporučujeme pojištění neukončovat. Nebo s ukončením počkejte na odpověď nové pojišťovny, jestli vás pojistí s přirážkou, výlukou nebo vůbec. 

Pokud chcete k vaší stávající pojistce přidat nová rizika, požádejte pojišťovnu o změnu dle a vašich aktuálních potřeb. 

A že pojišťovna odmítla vyplatit za vaši duševní nemoc? Ani v takovém případě neukončujte své životko. Protože i když nyní pojišťovna zamítla plnění za vaši depresi, zítra může plnit za syndrom vyhoření nebo ještě vážnější psychickou nemoc.


Jako u jiných nemocí, i u duševních poruch platí, že nejlepší léčbou je prevence. Pár dobrých přátel, kvalitní spánek a především dostatek pohybu vám pomůžou ve vašem psychickém rozpoložení. Mutumutu vás k zdravému pohybu namotivuje. A ještě vás za něj i odmění.

A kdyby vás přece jen nějaké psychické potíže udolaly, Mutumutu pojištění pomůže dorovnat váš chybějící příjem, zatímco se budete léčit.