Mutumutu

Nezávazně spočítat pojištění
Mobile menu

Obmyšlená osoba – kdo to je a jak s ní souvisí dědictví?

Čtení na 7 min
Obmyšlená osoba
Produktový specialista | 2. listopadu 2023

Obmyšlená osoba – kdo to je a jak s ní souvisí dědictví?

 

Mluvit o smrti je v našich končinách stále poněkud tabu. Ale jednou v roce, na „dušičky“, kdy zapálíme svíčku a vzpomínáme na své blízké, je ochota mluvit o smrti větší. Pojďme toho využít a vysvětlit si pár důležitých pojmů, které se týkají životního pojištění. Řeč bude o obmyšlené osobě a výplatě peněz z pojištění i z dědictví.

Kdo je obmyšlená osoba

Nejčastějším důvodem, proč se sjednává životní pojištění, je obava o nejbližší a snaha zajistit jejich životní standard, který závisí i na vašem příjmu. A pro tento účel slouží v pojistné smlouvě takzvaná obmyšlená osoba. Tedy osoba, které budou vyplaceny peníze z pojistky v případě, že umřete. 

Obmyšlenou osobu můžete určit konkrétně jménem, lze ji ale také určit pouze vztahem k vám. Například když uvedete, že obmyšlenými osobami jsou vaše děti, peníze budou vyplaceny všem vašim dětem ve stejném podílu.

Proč mít obmyšlenou osobu?

Říkáte si, že určení obmyšlené osoby je zbytečnost? Životní pojištění sjednáváte proto, abyste své blízké ochránili od situací, kdy jim ze života vypadne váš příjem. Pojištění se může hodit taky k tomu, abyste rodinu nepřipravili o úspory, až budou řešit právní náležitosti spojené s vaší smrtí. 

Než se totiž vše vypořádá, může to trvat klidně i šest měsíců. A po tu dobu bude váš bankovní účet zablokován. Bez pojištění smrti a určení obmyšlené osoby všechny náklady na právní úkony, běžný život a pohřeb půjdou za vašimi blízkými. Takový „poslední dárek“ pro ně může být hodně náročný. 


Přesvědčili jsme vás, že pojištění se vám (a vašim blízkým) může hodit? U nás se zvládnete pojistit sami. Pokud chcete nejdřív vědět, kolik vás takové pojištění může stát, můžete si ho spočítat v naší online kalkulačce. Do 2 minut budete mít jasno. 

Pro ty, co si o tématu potřebují ještě něco zjistit, máme ještě pár informací níže. 


Jak určit obmyšlenou osobu?

Obmyšlenou osobu může být kdokoliv, koho chcete po své smrti zaopatřit.  Ale nejčastěji to jsou:

  • Manžel/ka nebo životní partner/ka, kteří jsou nejvíce závislí na vašem příjmu
  • Děti, kterým chcete dopřát kvalitní vzdělání a bezpečný život
  • Rodiče a sourozenci, na které myslí především mladí a nezadaní
  • Přátelé, které často uvádějí lidé bez blízké rodiny
  • Obchodní partneři, pokud vám záleží na kontinuitě businessu, který jste vybudovali
  • Charitativní organizace, pokud nemáte nikoho, kdo je na vás závislý a rádi podpoříte dobrou věc

Obmyšlených osob můžete určit i více. Je možné stanovit i podíl, jakým má být mezi ně plnění rozděleno.  V pojistné smlouvě pak určíte procentem každému jeho nárok. Pojistnou částku nemusíte dělit rovným dílem. Každé obmyšlené osobě můžete určit jiné procento, ale součet za všechny obmyšlené osoby musí být vždy 100 procent. Pokud procentní podíl nestanovíte, plnění se rozdělí rovným dílem mezi všechny obmyšlené osoby. 

Čtyři nejčastější chyby při určování obmyšlené osoby

1. Neaktuální obmyšlené osoby
Když si své první životní pojištění zřídíte v 18 letech, jako obmyšlené osoby zvolíte zpravidla  rodiče či sourozence. Ale po 20 letech, kdy už máte třeba manžela či manželku a děti, už takové pojištění nemusí být aktuální. Kdyby se vám něco stalo, peníze by sice dostali rodiče, ale ti nejdůležitější, kteří jsou na vašem příjmu závislí, by ostrouhali.

Nezapomínejte proto pravidelně aktualizovat životní pojištění a obmyšlenou osobu. Ideálně s každou životní změnou.

2. Nedostatečně konkrétní
Obmyšlenou osobu můžete určit i pouze vztahem. Například uvedete, že obmyšlenou osobou je „manželka“. V takovém případě peníze z pojistky dostane vaše aktuální manželka a ne ex-manželka.

Pozor na vztahy „na psí knížku“. Když v pojistné smlouvě uvedete jako obmyšlenou osobu družku, bude muset dokázat, že je skutečně vaše přítelkyně. A pokud nebydlí na stejné adrese a neplatí společné účty, problém je na světě. 

Když stanovujete obmyšlenou osobu, chcete, aby peníze z pojistky dostala co nejdřív. Ujistěte se proto, že jste pojišťovně poskytli dostatečné a aktuální kontaktní údaje, aby se s osobou mohla pojišťovna co nejdřív spojit. 

Když jako obmyšlenou osobu stanovujete nevládní organizaci, útulek nebo obchodní firmu, nezapomeňte uvést především její IČO.

3. Právně nezpůsobilé osoby
Jestli je jako obmyšlená osoba ve vaší pojistce uvedeno nezletilé dítě, plnění bude vyplaceno jeho zákonnému zástupci. Pokud plánujete, že první půlku peněz dítě dostane hned a druhou až v 18 letech, tak s tím vám pojišťovna nepomůže. Když máte jasnou představu o tom, jak má být s penězi z pojistky pro vaše nezletilé děti naloženo, musíte to definovat v závěti, kterou podepíšete u notáře. Pojišťovna může jen vyplatit plnění osobě, která na něj má nárok.

4. Obmyšlený neví, že je obmyšlený
Když už si dáte tu práci, že se pojistíte a zajistíte tak své blízké, nezapomeňte je o tom informovat. Řekněte jim, u které pojišťovny a na jakou částku jste pojištěni. Ukažte jim, kde najdou pojistnou smlouvu nebo jim alespoň sdělte číslo pojistky a jak a kdy mohou pojišťovně oznámit pojistnou událost.

A nemusíte se bát ani situace, kdy se dokumenty po vašem odchodu ztratí a obmyšlená osoba o pojistce ani neví. Nejčastěji se pojišťovna dozví o smrti svého klienta od notáře, který vyřizuje pozůstalost. Nebo na to přijde ve chvíli, kdy se jí vrátí korespondence, kterou klientovi zaslala. Případně je vráceno pojistné plnění, které pojišťovna vyplatila na již zablokovaný bankovní účet.

Pojišťovna v takovém případě nahlíží do registru obyvatel a následně kontaktuje obmyšlené osoby uvedené v pojistné smlouvě. Pokud je nelze kontaktovat napřímo (protože je zemřelý neuvedl dostatečně konkrétně), zjišťuje kontaktní údaje přes notáře pověřeného dědickým řízením. Peníze z pojistky nakonec blízkým doputují, jen to bude trvat o trochu déle.

Co když neuvedete žádnou obmyšlenou osobu

Obmyšlenou osobu můžete, ale taky nemusíte určit. Pokud zvolíte druhou cestu, o výplatě peněz rozhoduje pojišťovna podle občanského zákoníku. Ten říká, že plnění v tomto případě náleží manželovi či manželce. V případě, že manžel nebo manželka již nejsou, náleží plnění dětem. Pokud nejsou po zemřelém ani děti, plnění dostanou rodiče. A když už nejsou ani rodiče, plnění vstupuje do dědického řízení. Obdobně se postupuje, když uvedené obmyšlené osoby již nejsou mezi živými.


Než se rozhodnete o tom, kdo bude vaší obmyšlenou osobou, zvažte aktuální i budoucí finanční situaci. Vaše rozhodnutí pravidelně přehodnocujte a aktualizujte v pojistné smlouvě. 

Výběr obmyšlené osoby je jen jedním z mnoha kroků při sjednávání životního pojištění. Náš ultimátní průvodce k fungování životního pojištění vám poradí, jak se správně pojistit. A pak již hravě zvládnete sjednat pojištění sami, online a za pár minut.