Left arrow
Celý seznam pojmů

Obmyšlená osoba

Člověk, kterému pojišťovna vyplatí peníze v případě vaší smrti. Obmyšlenou osobu uvedete v pojistné smlouvě, když si pojištění sjednáváte, ale můžete ji kdykoli změnit. Můžete jich také určit více a stanovit, jak se mezi ně pojistné plnění rozdělí. Pokud žádnou obmyšlenou osobu neurčíte, pojišťovna ho vyplatí podle občanského zákoníku.

Righ arrow