Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná částka

Částka, kterou si sjednáte v pojistné smlouvě a kterou pojišťovna vyplatí v případě, že se něco stane. Ale pozor na to, co přesně je ve vaší smlouvě a pojistných podmínkách uvedeno. Někdy se uvádí maximální pojistná částka za jednu nebo všechny pojistné události. A jindy se tato částka násobí podle toho, jak závažná událost to byla nebo z jakého důvodu k ní došlo.

Righ arrow