Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná hodnota

Hodnota vašeho pojištěného majetku, například vybavení vašeho bytu u pojištění domácnosti. Pojistná hodnota určuje maximální škodu, která vám může vzniknout například při havárii nebo tornádu.

Righ arrow