Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná smlouva

Smlouva mezi pojišťovnou a tím, kdo pojištění sjednal. Jsou v ní uvedené základní informace o sjednaném pojištění – například co všechno kryje, jakou částkou a kolik za to budete platit na pojistném. Pojistná smlouva taky uvádí, jak dlouhá je pojistná doba a kdo je oprávněná nebo obmyšlená osoba.

Righ arrow