Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná událost

Událost, při které vám vzniká právo na pojistné plnění. Musí k ní ale dojít nahodile nebo nepředvídatelně a musíte ji nahlásit. Pojišťovna potom zahájí takzvanou likvidaci pojistné události – posoudí váš nárok na pojistné plnění a stanoví částku, kterou vyplatí.

Righ arrow