Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistné krytí

Souhrn všech pojištění, která máte ve své pojistce, a pojistných částek za tato rizika. Někdy bývá řeč o rozsahu pojistného krytí – ten je tedy dán počtem rizik, která jste si na začátku pojistili.

Righ arrow