Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistné nebezpečí

Příčina vzniku pojistné události. Například pokud jste pojištěni pro případ pracovní neschopnosti, jako pojistné nebezpečí se bude označovat nemoc nebo úraz, kvůli kterým jste na neschopence.

Righ arrow