Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistné plnění

Peníze, které vám nebo vašim blízkým pojišťovna vyplatí po pojistné události. Může to být náhrada vzniklé škody nebo konkrétní částka, kterou jste si na začátku stanovili v pojistné smlouvě.

Righ arrow