Left arrow
Celý seznam pojmů

Zákonný zástupce

Ten, kdo je na základě zákona nebo rozhodnutí soudu oprávněn zastupovat osoby, které například nejsou způsobilé k právním úkonům. Zákonný zástupce je nejčastěji rodič, který zastupuje svoje nezletilé dítě, ale existují i další případy.

Righ arrow