Mutumutu

Nezávazně spočítat pojištění
Mobile menu

Terorismus a životní pojištění

Čtení na 4 min
Produktový specialista | 13. března 2024

Terorismus a životní pojištění

Na dovolenou se již dávno nejezdí jen do evropských resortů. Řada z nás vyráží „za hranice všedních dní“ po celém světě a často po vlastní ose. Očekáváme příjemné zážitky, které občas okoření něco adrenalinového. Jenže to není vše, s čím se můžeme na cestách setkat.
Občanské nepokoje, teroristické útoky či dokonce válka jsou situace, které nás můžou potkat kdykoliv a kdekoliv.
S rostoucím počtem, narůstající brutalitou, a i relativní blízkostí konfliktů se do naších myslí vkrádají obavy. Jak se k terorismu staví životní pojištění?

Definice terorismus

Terorismus značně obšírně definuje §311 Trestního zákoníku. Velmi zjednodušeně ho lze popsat jako čin jedné osoby nebo skupiny osob spáchaný z politických, náboženských nebo ideologických důvodů s úmyslem ovlivnit kteroukoliv vládu, anebo nahnat veřejnosti strach.

Pár let zpátky byly války, nepokoje a terorismus obecně ve výlukách v každém pojištění. V průběhu let se ale přistup pojišťoven změnil a dnes již k této výluce přistupují mnohem shovívavěji.

Proč jsou války a terorismus ve výlukách

Při kalkulaci ceny pojištění pojišťovna zohledňuje všechna možná rizika, která mohou nastat, jako i výši škody, kterou by musela nahradit. Při válkách, teroristických útocích nebo ozbrojených konfliktech může vzniknout obrovské množství škod jak na lidských životech tak i na majetku v nevyčíslitelné hodnotě. Kdyby měla pojišťovna plnit za všechny škody, které by vznikli následkem takových činů, znamenalo by to pro ni příliš vysoké riziko. A čím je vyšší riziko, tím je vyšší cena pojištění. Výplata plnění za takové rozsáhlé škodní události by mohla ohrozit stabilitu pojišťovny. Proto jsou událostí, při kterých vznikají obrovské škody, jako války a ozbrojené konflikty ve výlukách téměř každého pojištění.

Největším teroristickým útokem co do počtu obětí a škod na majetku zůstává útok na World Trade Center v New Yorku z 11. 9. 2001. Při útoku zemřelo 2976 lidí a 19 teroristů a více než 2500 osob utrpělo zranění. Pojišťovny vyplatily plnění za více než 51 000 pojistných událostí v celkové částce 39,4 miliardy UDS.

Kdy je za terorismus plněno

V průběhu let se postoj pojišťoven k teroristickým útoků zmírnil. V případě, že se stanete obětí teroristického činu, plnění ze životního pojištění vám náleží a pak bude i vyplaceno. Ale…

I zde platí jisté podmínky, kdy nárok na plnění vzniká. V první řade v tom musíte být nevinně. Jestli se prokáže, že jste byli aktérem teroristického útoku, podněcovali nepokoje nebo např. házeli zápalné láhve, plnění vyplaceno nebude. A to ani v případě, že bojujete za dobrou věc.

Druhou podmínkou je, že jste se na místě činu ocitli náhodou. To znamená, že jste nevycestovali do země až poté, kdy už bylo veřejně známo, že zde probíhá válečný konflikt, občanské nepokoje nebo zde hrozí teroristický útok. Ministerstvo zahraničních věcí na svých stránkách pravidelně aktualizuje svá doporučení a varování při cestování do rizikových zemí. Pokud i navzdory takovému varování do rizikové krajiny nebo oblasti vycestujete a potká vás zde neštěstí, pojišťovna bude mít plné právo plnění odmítnout. Než vycestujete za hranice, vždy se na stránkách Ministerstva zahraničních věcí informujte o situaci v dané lokalitě. Protože neznalost vás neomlouvá.

Mějte na paměti, že kdykoliv jdete riziku naproti, či už aktivní účastí v demonstracích nebo dokonce útocích nebo nerespektováním doporučení autorit necestovat do rizikových oblastí, výrazně tím snižujete svůj nárok na pojistné plnění při pojistné události.

Naštěstí jsou zatím teroristické útoky velmi vzácné. Ale můžou nastat. A proto je lepší být připraven a dobře pojištěn. I pro případ nepravděpodobné a nepředvídatelné situace, jako je teroristický útok. Mutumutu vás kryje nejen při teroristických útocích, ale také vás ochrání i v situacích, kdy je kvůli nemoci nebo úrazu ohrožen váš příjem. A takové situace mohou ve vašem životě nastat mnohem častěji.